« Więcej informacji
Witaj w düspohl.online

U specjalisty w obróbce powierzchniowej.

Produkujemy maszyny do:

düspohl Maschinenbau GmbH, An der Heller 7-13, 33758 Schloss Holte-Stukenbrock, Niemcy
Tel.: +49(0)5207- 9291-0, Faks: +49(0)5207- 9291-11, E-Mail:

Rewolucyjny system aplikacji podkładów o małej zawartości substancji lotnych/podkładów wodnych >>

Automatyczny magazynek forniru na PowerWrap >>

Optymalizacja bezpieczeństwa pracy dzięki systemowi rozgrzewania folii FHS >>

EasyWrap Wood 310R oklejania profili drewnianych materiałami dekoracyjnymi z arkusza >>

Szybka tarczówka poprzeczna do drewna okrągłego SynCut o prędkości maks. 110 m/min >>