Back

Produkty

PowerMelt

Informacje ogólne

W przeciwieństwie do innych systemów wstępnego stapiania kleju energia stapiania w wytłaczarce PowerMelt jest wytwarzana wyłącznie przez system napędowy.
Ciepło tarcia powstające we wnętrzu wytłaczarki powoduje rozgrzanie termoplastycznego granulatu do temperatury topnienia. Ponieważ ze względów systemowych współczynniki tarcia przy przejściu z fazy stałej w fazę ciekłą nie mogą się zwiększać, temperatury topnienia klejów różnych typów ustawiane są automatycznie. Wskutek ciągłego ruchu między granulatem kleju, ślimakiem i rurą niemożliwe jest powstawanie osadów kleju ani jego przypalanie w systemie. 

Sposób działania

Dzięki temu zbędne są wszelkie prace czyszczące także po dłuższym czasie eksploatacji.
Wysoka skuteczność tego systemu umożliwia np. stapianie do 120 kg/h kleju w granulacie (EVA) przy zużyciu zaledwie 7,5 KW/h.
Innowacyjna geometria ślimaka gwarantuje także absolutnie homogeniczne stapianie wysokotermicznych klejów w granulacie, jak to jest przykładowo konieczne do zasilania szerokiej dyszy szczelinowej.

Korzyści

  • Do wszystkich standardowych, dostępnych w handlu klejów w granulacie.
  • Nie wymaga czyszczenia.
  • Nie trzeba zatrzymywać produkcji w trakcie napełniania.
  • Bardzo dokładne sterowanie temperaturą.
  • Możliwość zastosowania do modernizacji wszystkich linii i do wszystkich zastosowań.
  • Klej może być doprowadzany także bezpośrednio z opakowania Bigpack.