Back

Produkty

PrimeStar ECOplus

Informacje ogólne

Rewolucyjny system aplikacji podkładów o małej zawartości substancji lotnych/podkładów wodnych!
​Możliwość zainstalowania w każdej istniejącej linii oklejania!

Sposób działania

W udoskonalonym kompletnym systemie roztwór podkładu będzie nakładany pod wysokim ciśnieniem przez dostosowaną do profilu głowicę aplikacyjną. Nadmiar podkładu będzie zbierany przez zintegrowaną komorę ssącą głowicy i odprowadzany do stacji bazowej.

Warstwa podkładu uzyskana tą metodą jest absolutnie homogeniczna i niezależna od geometrii profili. Absolutnie niezawodne zwilżenie metoda ta zapewnia także na bardzo trudno dostępnych powierzchniach, takich jak rowkowate zagłębienia lub zagłębienia skierowane do dołu. Odstęp od obszarów, które nie mogą stykać się z podkładem, jest rzędu dziesiątej części milimetra. (*patrz rysunek 1 & 2: Nakładanie podkładu pod światłem UV)

Zintegrowany sterownik linii gwarantuje stałą ilościowo aplikację przy dowolnych prędkościach produkcji, które mogą wynosić 40 m/min. i więcej. Samooczyszczający system filtrujący czyści zawracany podkład z wszelkich zanieczyszczeń, zanim wprowadzi go z powrotem do obiegu. Zintegrowany sterownik poziomu zasobnika podkładu pobiera automatycznie z zewnętrznego zbiornika taką ilość podkładu, jaka została przekazana na profil. Średnio zaaplikowana ilość podkładu wynosi znacznie mniej niż 10 g/m².

Kolejną zaletą systemu jest to, że sekcje suszące istniejących oklejarek, wykorzystujących podkład rozpuszczalnikowy, są wystarczające. W porównaniu z konwencjonalnymi technologiami aplikacji ta niezwykle wydajna metoda pozwala na uzyskanie wyraźnie wyższych parametrów złuszczania.

Czas uzbrajania po zmianie profilu ogranicza się do niewielu sekund dzięki systemowi szybkiej wymiany głowicy aplikacyjnej. Nowe, szczególnie tanie głowice aplikacyjne mogą być w najprostszy sposób dostosowane do pożądanej geometrii profili a okres ich użytkowania jest nieograniczony. Obsługa odbywa się systemem graficznym, neutralnym językowo, za pomocą ekranu dotykowego.

Korzyści

  • Nowa technologia dozowania i aplikacji podkładu PrimeStar ECOplus została stworzona specjalnie do stosowania podkładów o małej zawartości substancji lotnych/podkładów wodnych czołowych producentów klejów systemowych!
  • Technologia PrimeStar ECOplus jest z powodzeniem stosowana przez renomowanych użytkowników już od daty jej wprowadzenia w 2005 r.
  • Osiągane parametry złuszczania (pękanie folii!) są bezpieczne technologicznie, powtarzalne i znacznie lepsze niż dla konwencjonalnych podkładów, np. z filcem.