Back

Galeria filmów wideo

12 Maj 2016

PowerMelt 600V

W przeciwieństwie do innych systemów wstępnego stapiania kleju energia stapiania w wytłaczarce PowerMelt jest wytwarzana wyłącznie przez system napędowy.

Ciepło tarcia powstające we wnętrzu wytłaczarki powoduje rozgrzanie termoplastycznego granulatu do temperatury topnienia. Ponieważ ze względów systemowych współczynniki tarcia przy przejściu z fazy stałej w fazę ciekłą nie mogą się zwiększać, temperatury topnienia klejów różnych typów ustawiane są automatycznie. Wskutek ciągłego ruchu między granulatem kleju, ślimakiem i rurą niemożliwe jest powstawanie osadów kleju ani jego przypalanie w systemie.